Başvuru Evrakları

BAŞVURU

 

EVRAKLARI

   
   
   
   

Bireysel e-İmza Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

Bireysel KEP Hesabı Başvurusu için Gerekli Evraklar

    Bireysel KEP Hesabı Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

 

e-Defter Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

Yevmiye defteri ve büyük defterini elektronik defter olarak tutmak isteyen mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığı İlkadım Caddesi 06450 Dikmen/ ANKARA adresine yazılı başvuruda bulunması gerekmektedir.

Başvuru dilekçesinin ekine aşağıdaki belgeler eklenecektir

 • www.edefter.gov.tr internet adresinde yer alan “Elektronik Defter Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi”nin imzalı aslı,
 • Tüzel kişiler için başvuru formunu imzalayan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren şirket imza sirkülerinin noter tasdikli örneği (397 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre e-Fatura uygulamasından yararlanmaya başlayan ve imza sirkülerinde herhangi bir değişiklik bulunmayan mükellefler için bu şart aranmayacaktır.),
 • Elektronik defterlerin oluşturulması sırasında, bu konuda uyumluluk onayı alınmış bir yazılımın kullanılması durumunda söz konusu yazılım hakkında yazılımın adı, sürüm numarası gibi mükellef kullanımına özgü bilgiler,
 • Uyumluluk onayı almamış bir yazılım kullanılmak istenmesi durumunda, Tebliğin “3.2 Yazılımların Uyumluluk Onayı” başlıklı bölümünde uyum onayı alınması için belirtilen belge ve bilgileri.
 • TÜRKKEP E-Defter Başvuru Formu.

 

e-Fatura Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

Itckep e-Fatura hizmetlerinden Gelirler İdaresi Başkanlığı’nca “e-Fatura Mükellefi” başvurusu tamamlanmış, kabul edilmiş ve Kamu Sertifika Merkezi’nce mali mührü tahsis edilmiş tüm e-Fatura mükellefleri yararlanabilir.

 • Ticaret Sicil Memurlukları’ndan alınacak ticaret sicil tasdiknamesi veya faaliyet belgesi,
 • Tüzel kişi adına e-Fatura başvurusunda bulunan kişilerin yetkili olduklarını gösteren noter tasdikli imza sirküleri,
 • Vergi levhası,
 • TÜRKKEP E-Fatura Başvuru Formu.

Kurumsal e-İmza Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

Kurumsal KEP Hesabı Başvurusu için Gerekli Evraklar

 • Ticaret Sicil Memurlukları’ndan alınacak son 6 aya ait ticaret sicil tasdiknamesi veya faaliyet belgesi,
 • Tüzel kişi adına KEP hesabı başvurusunda bulunan kişilerin yetkili olduklarını gösteren belge (imza sirküleri veya vekaletname aslı veya noter tasdikli sureti),
 • TÜRKKEP Kurumsal KEP Hesap Sahibi Sözleşmesi ve Başvuru Formu.
 

Kurumsal

Hakkımızda
Kişisel Verilerin Korunması
Duyurular
Basın Haberleri
Dilekçe Örnekleri
Bilgi Bankası
Videolar
Kampanyalar
Destek

ITCKEP Kayıtlı Elektronik Posta Hizmetleri

© 2018 Tüm Hakları Saklıdır.

Web Tasarım ITC Bilgisayar Sistemleri

Başvuru

Nasıl Başvuru Yaparım?
Başvuru Evrakları
                                                                                                       
İletişim

İletişim Bilgilerimiz
Banka Bilgileri
Bize Yazın

 

Please publish modules in offcanvas position.

ITC Bilgisayar Sistemleri