Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ

12 Mar 2018

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında, 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 Sayılı Resmi Gazete'de tebliğ yayınlanmış olup; yönetmeliğin ilgili kısımları aşağıdaki gibidir.